CHÚNG TÔI LÀ AI?

Trang chủ là: https://vaytragop.vn/

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã học cách chấp nhận các điều khoản và chính sách bảo mật của VAYTRAGOP.

Việc khách hàng đồng ý cung cấp những thông tin cá nhân nêu trên cho VAYTRAGOP và / hoặc cho phép VAYTRAGOP truy cập / thu thập thông tin khi truy cập website / app và đồng ý sử dụng dịch vụ của cá nhân này. VAYTRAGOP cam kết thực hiện Chính sách bảo mật sau:

1. Mục đích thu thập thông tin

VAYTRAGOP thu thập thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

– Xác thực thông tin cá nhân khách hàng, xử lý phê duyệt khách hàng và cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ trên website / ứng dụng VAYTRAGOP;

– Có cơ sở để đánh giá mức độ tín nhiệm và rủi ro tín dụng của khách hàng trước khi cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ do VAYTRAGOP cung cấp;

– Cung cấp dịch vụ kết nối cho khách hàng (với tư cách là người đi vay) và các đối tác cho vay của VAYTRAGOP (với tư cách là người cho vay) để thực hiện các giao dịch tài chính (cho vay trực tuyến).

– Tìm đối tác phát triển mạng lưới kết nối để hỗ trợ các dịch vụ của VAYTRAGOP;

– Liên hệ với khách hàng khi cần thiết;

– Phát triển, cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp các chính sách hoặc dịch vụ mới cho khách hàng;

– Thực hiện các nghĩa vụ của VAYTRAGOP đối với khách hàng theo thỏa thuận với khách hàng;

– Sử dụng cookie để cải thiện quy trình, quảng cáo, thông báo, xác minh, bảo mật và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu khách hàng của VAYTRAGOP;

– Lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích hành chính nội bộ và cung cấp dịch vụ cho các cơ quan nhà nước khi pháp luật yêu cầu;

– Giải đáp các thắc mắc hoặc phản hồi của khách hàng về mọi vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ của VAYTRAGOP và các dịch vụ khác do VAYTRAGOP hoặc các đối tác cung cấp;

– Là tuyến phòng thủ đầu tiên, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ VAYTRAGOP để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hại cho VAYTRAGOP, khách hàng sử dụng sản phẩm / dịch vụ của VAYTRAGOP và xã hội;

– Thực hiện các nghĩa vụ của VAYTRAGOP theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

2.1. Sau khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, VAYTRAGOP sẽ lưu trữ thông tin và cam kết rằng thông tin khách hàng sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động thương mại, bao gồm các hoạt động sau:

– Cung cấp thông tin cho mạng lưới thành viên của VAYTRAGOP (khách hàng, người cho vay và các đối tác khác) để họ có thể kết nối với nhau và giao dịch thông qua VAYTRAGOP;

– VAYTRAGOP sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thẩm định và đánh giá tín dụng của khách hàng; phân tích thông tin để nắm bắt nhu cầu, hướng phát triển và mục tiêu của khách hàng. Bằng cách này, VAYTRAGOP cung cấp cho khách hàng những dịch vụ kết nối phù hợp hơn hoặc cung cấp cho khách hàng những lời khuyên hợp lý trước khi sử dụng dịch vụ của VAYTRAGOP.

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được cung cấp cho người quản lý và nhân viên của VAYTRAGOP để các đơn vị này thay mặt VAYTRAGOP nắm bắt chi tiết thông tin của từng khách hàng nhằm hỗ trợ cần thiết một cách hiệu quả và kịp thời khi khách hàng yêu cầu.

– VAYTRAGOP có thể cung cấp thông tin của khách hàng cho các đối tác của VAYTRAGOP như các công ty nghiên cứu thị trường, các nhà tư vấn chuyên nghiệp, v.v. Thông tin này không được cung cấp cho mục đích thương mại hoặc trục lợi mà để cải thiện chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới hoặc đánh giá và điều tra thị trường sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

– Nếu khách hàng chọn không cung cấp cho VAYTRAGOP bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp hoặc nếu khách hàng rút lại sự đồng ý của khách hàng bất kỳ lúc nào trong quá trình xử lý của khách hàng. Đối với hàng hóa sử dụng dịch vụ của VAYTRAGOP, VAYTRAGOP có quyền ngừng cung cấp một số hoặc tất cả các dịch vụ liên quan đến việc truy cập, quản lý và sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào được quy định trong Chính sách bảo mật này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng: VAYTRAGOP sẽ lưu trữ thông tin khách hàng trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của VAYTRAGOP và trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày khách hàng không có giao dịch liên quan. Dịch vụ đến VAYTRAGOP.

4. Địa chỉ của tổ chức thu thập và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính

Trụ sở chính: 79 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0853113457

Email:linkvaytragop@gmail.com

5.Đối tượng tiếp cận, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân

Để thực hiện nghĩa vụ của VAYTRAGOP đối với khách hàng hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ, VAYTRAGOP có quyền cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các đối tượng sau trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho các đối tượng này. VAYTRAGOP cam kết thông báo cho các đối tượng này về nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm các đối tượng sau:

– Cán bộ quản lý và nhân viên VAYTRAGOP

– Các đối tác của VAYTRAGOP, bao gồm các đối tác của VAYTRAGOP cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

– Các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo;

– Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

– Các công ty nghiên cứu thị trường;

– Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm: các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng và phần mềm;

6. Ưu tiên của Khách hàng về Thông tin Cá nhân

Khách hàng có quyền chủ động cập nhật, sửa đổi thông tin cá nhân của mình bằng cách thông báo cho VAYTRAGOP hoặc khách hàng có thể truy cập tài khoản VAYTRAGOP để điều chỉnh thông tin cá nhân và / hoặc liên hệ với VAYTRAGOP khi có bất kỳ thông tin nào về thông tin cá nhân của mình thông qua các thông tin nêu tại Mục 4 Hỏi đáp trên.

Mặc dù khách hàng đã cho phép VAYTRAGOP thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, nhưng khách hàng vẫn có quyền yêu cầu VAYTRAGOP tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng thu thập và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách liên hệ với VAYTRAGOP theo các thông tin nêu tại Phần 4. ở trên.

7. Chủ đề của khách hàng là không phù hợp

VAYTRAGOP chỉ cung cấp dịch vụ cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam. Do đó, thông tin của khách hàng không phải là công dân Việt Nam và / hoặc khách hàng dưới 18 tuổi sẽ không được xử lý.

8. Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

8.1. Để sử dụng dịch vụ của VAYTRAGOP, khách hàng đồng ý:

– VAYTRAGOP phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của khách hàng với các đối tác vay vốn của VAYTRAGOP và bên thứ 3 (trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán), bao gồm: thông tin liên hệ, ngày đăng ký, số lần giao dịch thành công trong quá khứ và Khách hàng sử dụng trạng thái và thông tin xác minh tài khoản liên quan đến dịch vụ VAYTRAGOP.

– Nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, VAYTRAGOP sẽ công bố thông tin cho các đối tác cho vay và bên thứ ba, đồng thời tiết lộ thông tin của khách hàng về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho cộng đồng.

– Nếu khách hàng thanh toán đúng hạn, VAYTRAGOP sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi bạn tự đồng ý.

8.2 Khách hàng đồng ý và cho phép VAYTRAGOP chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của khách hàng với:

– Người cho vay và các tổ chức cho vay khác để cung cấp nội dung và dịch vụ cho nhu cầu của khách hàng hoặc để giải quyết các nhu cầu của khách hàng được tạo ra trên hệ thống VAYTRAGOP; phát hiện và ngăn chặn các hành vi có thể là bất hợp pháp hoặc vi phạm các chính sách của VAYTRAGOP.

– Nhà cung cấp dịch vụ ký kết với VAYTRAGOP để ký kết hợp đồng giấy hoặc hợp đồng điện tử để cung cấp dịch vụ với VAYTRAGOP trong phạm vi hoạt động của VAYTRAGOP (ví dụ: chống gian lận, tiếp thị, công nghệ). Hợp đồng của VAYTRAGOP luôn quy định rằng nhà cung cấp dịch vụ không được sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào ngoài phạm vi hợp đồng hoặc vì lợi ích riêng của họ. 8.3. Trường hợp: VAYTRAGOP là về việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng một phần hoặc mua lại.

8.4. Trong các trường hợp sau, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được sử dụng để phục vụ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền hoặc các bên thứ ba khác trong trường hợp bất khả kháng:

– Có yêu cầu từ tòa án hoặc quy trình pháp lý tương tự;

– VAYTRAGOP buộc phải làm vậy để tuân theo quy định của pháp luật;

– VAYTRAGOP đang hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan pháp luật;

– VAYTRAGOP cho rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng là cần thiết để ngăn ngừa tổn thất tài chính hoặc vật chất, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc để điều tra các vi phạm chính sách liên quan đến khách hàng;

– Bất kỳ bên thứ ba nào khác với sự đồng ý của khách hàng. 9. Giới thiệu về các liên kết đến các trang web / ứng dụng khác

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập trên website / app.

9. Cập nhật Chính sách Bảo mật

– Các sửa đổi, bổ sung đối với Chính sách bảo mật này được VAYTRAGOP tích cực thực hiện. Sau khi sửa đổi chính sách này, VAYTRAGOP sẽ được đăng tải công khai trên trang web / ứng dụng. Chính sách Bảo mật sửa đổi sẽ có hiệu lực sau năm (05) ngày kể từ ngày được đăng tải công khai trên Trang web / Ứng dụng.

10. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân khách hàng thu thập trên website / app sẽ được VAYTRAGOP bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật, không nhằm mục đích sử dụng thông tin trong Chính sách bảo mật này.

– Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân của khách hàng là một phần rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là trọng tâm và là ưu tiên hàng đầu của VAYTRAGOP.